Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony A A

MOJE DOŚWIADCZENIE

od X 2020

profesor SGH

od IX 2020

kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

od V 2020

członek Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

od I 2019

dyrektor prac B+R w Studio Vector Sp. z o.o. – spółki celowej realizującej projekt badawczo-rozwojowy „Opracowanie innowacyjnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji”

II 2019 – IX 2020

adiunkt w Katedrze Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

IX 2016 – I 2019

adiunkt w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

III 2017 – XI 2017

zastępca prezesa ARIMR – realizacja projektu przejęcia zadań z ARR oraz upgrade SGW Oracle/KIP, nadzór nad:

 • Departamentem Administracyjno-Gospodarczym
 • Departamentem Finansowym
 • Departamentem Wsparcia Krajowego
 • Departamentem Zarządzania Należnościami

XI 2013 – II 2019

Członek Komitetu Interesariuszy NCBiR

I 2013 – VIII 2016

kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, m. in.:

 • wyprowadzenie uczelni z programu naprawczego,
 • restrukturyzacja organizacyjna administracji,
 • zmapowanie procesów podstawowych i administracyjnych,
 • uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • wdrożenie systemu klasy ERP,
 • wdrożenie systemu EZD,
 • wdrożenie systemów wniosków elektronicznych, kontrolingu finansowego, centralnego wydruku,
 • optymalizacja polityki zakupowej,
 • pozyskanie środków na inwestycje w wys. ponad 35 mln PLN, 
 • nadzór nad kilkudziesięcioma projektami informatycznymi,
 • zmiana kultury organizacyjnej.

IX 2012 – VIII 2016

członek Senatu SGH – reprezentant pracowników niesamodzielnych KZIF

VII 2013 – VI 2016

Członek Rady Fundacji Fundusz Współpracy

V 2015 – XII 2018

Ekspert w zakresie zarządzania projektami w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

od XII 2012

Członek Komitetu do spraw wyboru projektów w ramach Programu PL07 i PL13

Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

VII 2008 – VIII 2016

adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i MBA:

 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie zmianą,
 • kierowanie zespołem projektowym.

od XI 2004

członek Capacity Building Group  a następnie Community of Practice on Results Based Management przy Komisji Europejskiej w Brukseli, grupy ekspertów doskonalących metodyki realizacji projektów europejskich

2003 - 2016

współpraca doradcza i szkoleniowa – samodzielnie i w ramach działalności Bizarre Sp. z o.o. z:

 • Najwyższą Izbą Kontroli
 • Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwem Edukacji Narodowej
 • Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwem Gospodarki
 • Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwem Sprawiedliwości
 • Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwem Infrastruktury
 • Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
 • Ministerstwem Zdrowia
 • UNIDO (Agenda ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego)
 • KOWEZiU (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej)
 • EuroRegion Niemen
 • Urzędem Miasta Bełchatów
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego
  Szkolenia w zakresie zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą, kierowania zespołem projektowym

V 2005

współpraca ekspercka z Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci

XI 2004 – XII 2008

ekspert wsparcia merytorycznego projektów IW EQUAL – wsparcia programu o łącznym budżecie 178,6 mln Euro

I 2006 – VIII 2008

kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie / Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, m. in.:

 • uporządkowanie procesów organizacyjnych,
 • nadzór nad kilkudziesięcioma projektami informatycznymi,
 • prowadzenie projektów restrukturyzacyjnych, organizacyjnych, medycznych, naukowo-badawczych, w tym m.in. projektu dofinansowanego z POIG o wartości 100 mln Euro,
 • zdobycie finansowania i rozpoczęcie projektów inwestycyjnych o wartości 600 mln PLN:
  • Szpital Pediatryczny przy ul.Banacha
  • Centrum Biblioteczno-Informacyjne
 • bezpośrednie kierowanie ponad 850 pracownikami administracyjnymi,
 • zarządzanie majątkiem o wartości kilku miliardów PLN,
 • nadzór nad szpitalami klinicznymi w Warszawie.

III 2000 – VI 2008

asystent w Katedrze Zarządzania w Gospodarce i Katedrze Zarządzania Projektami SGH, specjalizacja:

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie operacyjne,
 • zarządzanie projektami.

VI 1996 – XII 2005

prezes zarządu „Bizarre” Sp. z o.o., Warszawa, m.in. realizacja projektów ze środków pomocowych UE, m. in.:

 • wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001-2000
 • Agencja Rynku Rolnego PL2002/000-580.04.02.02 – System wprowadzenia kwot mlecznych
 • Ministerstwo Finansów Phare PL/IB/2001/FI/01a/04 – VAT
 • Ministerstwo Finansów Phare PL/IB/2001/FI/01a/05 - Modernizacja polskiej administracji podatkowej
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Phare PL01/IB/OT/01– Polityka Audiowizualna
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrakt, Phare PL99/IB/OT/02/03 – Kontrola Pomocy Publicznej

II 1999 – VI 2005

wiceprezes zarządu „Kobart” Sp. z o.o. – biuroserwis, administracyjna obsługa organizacji

VI 2002 – VIII 2003

członek zarządu „Euro-Expert Grupa Doradcza” sp. z o.o. realizacja projektów konsultingowych:

 • restrukturyzacje organizacyjne,
 • biznes plany,
 • analizy strategiczne.

1999 – 2000

członek zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Domasz” – realizacja inwestycji mieszkaniowych

VII 1998 – VI 1999

zarządca komisaryczny POSiCZ „Polmozbyt” z ramienia Wojewody Mazowieckiego, Warszawa – dużego przedsiębiorstwa państwowego działającego w branży motoryzacyjnej

2003 - 2005

Sekretarz Senackiej Komisji Programowej SGH

IV 1994 – XII 2001

samodzielna działalność gospodarcza: studio DTP, biuroserwis, gastronomia, obrót nieruchomościami

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

adiunkt

Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, Instytut Infrastruktury Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

od lutego 2019 - nadal

dyrektor prac B+R

Od IV 2019 Członek Zarządu Studio Vector Sp. z o.o. – spółki celowej realizującej projekt badawczo-rozwojowy „Opracowanie innowacyjnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji”

od stycznia 2019 - nadal

adiunkt

Katedra Transportu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

wrzesień 2016 - styczeń 2019

zastępca prezesa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Realizacja projektu przejęcia zadań z ARR oraz upgrade SGW Oracle/KIP, nadzór nad:

 • Departamentem Administracyjno-Gospodarczym
 • Departamentem Finansowym
 • Departamentem Księgowości
 • Departamentem Wsparcia Krajowego
 • Departamentem Zarządzania Należnościami

marzec 2017 - listopad 2017

członek komitetu interesariuszy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

listopad 2013 - luty 2019

kanclerz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • wyprowadzenie uczelni z programu naprawczego,
 • restrukturyzacja organizacyjna administracji,
 • zmapowanie procesów podstawowych i administracyjnych,
 • uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • wdrożenie systemu klasy ERP,
 • wdrożenie systemu EZD,
 • wdrożenie systemów wniosków elektronicznych, kontrolingu finansowego, centralnego wydruku,
 • optymalizacja polityki zakupowej,
 • pozyskanie środków na inwestycje w wys. ponad 35 mln PLN,
 • nadzór nad kilkudziesięcioma projektami informatycznymi,
 • zmiana kultury organizacyjnej. styczeń 2013 - sierpień 2016.

członek Senatu SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Reprezentant pracowników niesamodzielnych Kolegium Zarządzania i Finansów.

wrzesień 2012 – sierpień 2016

członek rady

Fundacja Fundusz Współpracy

lipiec 2013 – czerwiec 2016

ekspert zarządzania projektami

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

od maja 2015 - nadal

członek komitetu

do spraw wyboru projektów w ramach Programu PL07 i PL13  Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

od grudnia 2012

adiunkt

Katedra Zarządzania Projektami Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i MBA:       

 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie zmianą,
 • kierowanie zespołem projektowym.

lipiec 2008 - sierpień 2016

członek

Capacity Building Group  a następnie Community of Practice on Results Based Management przy Komisji Europejskiej w Brukseli, grupy ekspertów doskonalących metodyki realizacji projektów europejskich

od  listopada 2004

współpracownik, doradca, trener

 • Najwyższą Izbą Kontroli
 • Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwem Edukacji Narodowej
 • Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwem Gospodarki
 • Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwem Sprawiedliwości
 • Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwem Infrastruktury
 • Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Ministerstwem Zdrowia
 • UNIDO (Agenda ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego)
 • KOWEZiU (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej)
 • EuroRegion Niemen
 • Urzędem Miasta Bełchatów

lipiec 2008 - sierpień 2016

WIĘCEJ O MOICH HOBBYKorzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.