Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony A A

MOJE DOŚWIADCZENIE

od XI 2023

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ds. Organizacji i Zarządzania

od IX 2023

członek Rady Naukowej przy Zarządzie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

od X 2020

profesor SGH

od IX 2020

kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

V 2020 – XII 2023

członek Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

I 2019 – XII 2023

kierownik prac B+R i ekspert w Studio Vector S.A.. – spółce celowej realizującej projekty badawczo-rozwojowe:

 • „Opracowanie innowacyjnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji”
 • „Wielomodułowy system optymalizacji zarządzania bezpieczeństwem epidemicznym budynków użyteczności publicznej"
 • „Inteligentna platforma technologiczna zwinnego modelu zarządzania budynkami w zakresie optymalizacji i autonomizacji decyzji zarządców i właścicieli nieruchomości"

II 2019 – IX 2020

adiunkt w Katedrze Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

IX 2016 – I 2019

adiunkt w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

III 2017 – XI 2017

zastępca prezesa ARIMR – realizacja projektu przejęcia zadań z ARR oraz upgrade SGW Oracle/KIP, nadzór nad:

 • Departamentem Administracyjno-Gospodarczym
 • Departamentem Finansowym
 • Departamentem Wsparcia Krajowego
 • Departamentem Zarządzania Należnościami

XI 2013 – II 2019

Członek Komitetu Interesariuszy NCBiR

I 2013 – VIII 2016

kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, m. in.:

 • wyprowadzenie uczelni z programu naprawczego,
 • restrukturyzacja organizacyjna administracji,
 • zmapowanie procesów podstawowych i administracyjnych,
 • uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • wdrożenie systemu klasy ERP,
 • wdrożenie systemu EZD,
 • wdrożenie systemów wniosków elektronicznych, kontrolingu finansowego, centralnego wydruku,
 • optymalizacja polityki zakupowej,
 • pozyskanie środków na inwestycje w wys. ponad 35 mln PLN, 
 • nadzór nad kilkudziesięcioma projektami informatycznymi,
 • zmiana kultury organizacyjnej.

IX 2012 – VIII 2016

członek Senatu SGH – reprezentant pracowników niesamodzielnych KZIF

VII 2013 – VI 2016

Członek Rady Fundacji Fundusz Współpracy

V 2015 – XII 2018

Ekspert w zakresie zarządzania projektami w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

od XII 2012

Członek Komitetu do spraw wyboru projektów w ramach Programu PL07 i PL13

Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

VII 2008 – VIII 2016

adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i MBA:

 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie zmianą,
 • kierowanie zespołem projektowym.

od XI 2004

członek Capacity Building Group  a następnie Community of Practice on Results Based Management przy Komisji Europejskiej w Brukseli, grupy ekspertów doskonalących metodyki realizacji projektów europejskich

2003 - 2016

współpraca doradcza i szkoleniowa – samodzielnie i w ramach działalności Bizarre Sp. z o.o. z:

 • Najwyższą Izbą Kontroli
 • Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwem Edukacji Narodowej
 • Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwem Gospodarki
 • Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwem Sprawiedliwości
 • Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwem Infrastruktury
 • Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
 • Ministerstwem Zdrowia
 • UNIDO (Agenda ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego)
 • KOWEZiU (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej)
 • EuroRegion Niemen
 • Urzędem Miasta Bełchatów
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego
  Szkolenia w zakresie zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą, kierowania zespołem projektowym

V 2005

współpraca ekspercka z Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci

XI 2004 – XII 2008

ekspert wsparcia merytorycznego projektów IW EQUAL – wsparcia programu o łącznym budżecie 178,6 mln Euro

I 2006 – VIII 2008

kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie / Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, m. in.:

 • uporządkowanie procesów organizacyjnych,
 • nadzór nad kilkudziesięcioma projektami informatycznymi,
 • prowadzenie projektów restrukturyzacyjnych, organizacyjnych, medycznych, naukowo-badawczych, w tym m.in. projektu dofinansowanego z POIG o wartości 100 mln Euro,
 • zdobycie finansowania i rozpoczęcie projektów inwestycyjnych o wartości 600 mln PLN:
  • Szpital Pediatryczny przy ul.Banacha
  • Centrum Biblioteczno-Informacyjne
 • bezpośrednie kierowanie ponad 850 pracownikami administracyjnymi,
 • zarządzanie majątkiem o wartości kilku miliardów PLN,
 • nadzór nad szpitalami klinicznymi w Warszawie.

III 2000 – VI 2008

asystent w Katedrze Zarządzania w Gospodarce i Katedrze Zarządzania Projektami SGH, specjalizacja:

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie operacyjne,
 • zarządzanie projektami.

VI 1996 – XII 2005

prezes zarządu „Bizarre” Sp. z o.o., Warszawa, m.in. realizacja projektów ze środków pomocowych UE, m. in.:

 • wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001-2000
 • Agencja Rynku Rolnego PL2002/000-580.04.02.02 – System wprowadzenia kwot mlecznych
 • Ministerstwo Finansów Phare PL/IB/2001/FI/01a/04 – VAT
 • Ministerstwo Finansów Phare PL/IB/2001/FI/01a/05 - Modernizacja polskiej administracji podatkowej
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Phare PL01/IB/OT/01– Polityka Audiowizualna
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrakt, Phare PL99/IB/OT/02/03 – Kontrola Pomocy Publicznej

II 1999 – VI 2005

wiceprezes zarządu „Kobart” Sp. z o.o. – biuroserwis, administracyjna obsługa organizacji

VI 2002 – VIII 2003

członek zarządu „Euro-Expert Grupa Doradcza” sp. z o.o. realizacja projektów konsultingowych:

 • restrukturyzacje organizacyjne,
 • biznes plany,
 • analizy strategiczne.

1999 – 2000

członek zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Domasz” – realizacja inwestycji mieszkaniowych

VII 1998 – VI 1999

zarządca komisaryczny POSiCZ „Polmozbyt” z ramienia Wojewody Mazowieckiego, Warszawa – dużego przedsiębiorstwa państwowego działającego w branży motoryzacyjnej

2003 - 2005

Sekretarz Senackiej Komisji Programowej SGH

IV 1994 – XII 2001

samodzielna działalność gospodarcza: studio DTP, biuroserwis, gastronomia, obrót nieruchomościami

adiunkt

Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, Instytut Infrastruktury Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

luty 2019 - sierpień 2020

adiunkt

Katedra Transportu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

wrzesień 2016 - styczeń 2019

zastępca prezesa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Realizacja projektu przejęcia zadań z ARR oraz upgrade SGW Oracle/KIP, nadzór nad:

 • Departamentem Administracyjno-Gospodarczym
 • Departamentem Finansowym
 • Departamentem Księgowości
 • Departamentem Wsparcia Krajowego
 • Departamentem Zarządzania Należnościami

marzec 2017 - listopad 2017

członek komitetu interesariuszy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

listopad 2013 - luty 2019

kanclerz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • wyprowadzenie uczelni z programu naprawczego,
 • restrukturyzacja organizacyjna administracji,
 • zmapowanie procesów podstawowych i administracyjnych,
 • uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • wdrożenie systemu klasy ERP,
 • wdrożenie systemu EZD,
 • wdrożenie systemów wniosków elektronicznych, kontrolingu finansowego, centralnego wydruku,
 • optymalizacja polityki zakupowej,
 • pozyskanie środków na inwestycje w wys. ponad 35 mln PLN,
 • nadzór nad kilkudziesięcioma projektami informatycznymi,
 • zmiana kultury organizacyjnej. styczeń 2013 - sierpień 2016.

członek Senatu SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Reprezentant pracowników niesamodzielnych Kolegium Zarządzania i Finansów.

wrzesień 2012 – sierpień 2016

członek rady

Fundacja Fundusz Współpracy

lipiec 2013 – czerwiec 2016

ekspert zarządzania projektami

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

od maja 2015 - nadal

członek komitetu

do spraw wyboru projektów w ramach Programu PL07 i PL13  Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

od grudnia 2012

adiunkt

Katedra Zarządzania Projektami Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i MBA:       

 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie zmianą,
 • kierowanie zespołem projektowym.

lipiec 2008 - sierpień 2016

członek

Capacity Building Group  a następnie Community of Practice on Results Based Management przy Komisji Europejskiej w Brukseli, grupy ekspertów doskonalących metodyki realizacji projektów europejskich

od  listopada 2004

współpracownik, doradca, trener

 • Najwyższą Izbą Kontroli
 • Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwem Edukacji Narodowej
 • Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwem Gospodarki
 • Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwem Sprawiedliwości
 • Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwem Infrastruktury
 • Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Ministerstwem Zdrowia
 • UNIDO (Agenda ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego)
 • KOWEZiU (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej)
 • EuroRegion Niemen
 • Urzędem Miasta Bełchatów

lipiec 2008 - sierpień 2016

WIĘCEJ O MOICH HOBBYKorzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.