Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony A A

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

Od listopada 2023 r. pełnię funkcję Pełnomocnika Rektora Uniwerystetu Medycznego w Lublinie ds. Organizacji i Zarządzania

Od maja 2020 r. do grudnia 2023 r. zasiadałem jako członek w Radzie ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

W latach 2013-2019 byłem członkiem Komitetu Interesariuszy NCBiR - niezależnego ciała ustanowionego z woli Dyrektora Centrum, stanowiącego grupę doradczą, która przygotowywała rekomendacje i/lub dostarczała informacji oraz materiałów mogących mieć wpływ na doskonalenie funkcjonowania Centrum.

W latach 2013-2016 byłem członkiem Rady Fundacji Fundusz Współpracy.

Od 2014 roku jest członkiem Rady Programowej czasopisma „Zarządzanie projektami”.

Biorę udział w pracy zespołów eksperckich:

 • od 03.2014 r. jako ekspert naukowy Narodowego Centrum Nauki w zakresie oceny projektów. Charakter udziału habilitanta: oceny eksperta w II etapie konkursów NCN.
 • od 02.2013 r. jako ekspert naukowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie kontroli projektów. Charakter udziału habilitanta: ocena zgodności wydatkowania środków finansowych na projekt z warunkami umowy zawartej z Centrum, w tym z zakresem merytorycznym projektu, harmonogramem i kosztorysem; ocena zasadności wydatkowania środków finansowych na projekt, w tym kosztów poniesionych na zakup aparatury badawczej oraz specjalistycznych programów komputerowych, biorąc pod uwagę cel badawczy projektu NCBiR.
 • w poprzedniej kadencji władz uczelni jako ekspert w pracach Komisji „Infra/Info” Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
 • w latach 2013-2016 ekspert jako członek zespołu ds. Benchmarkingu Uczelni Ekonomicznych, przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Byłem również zaangażowany w prace zespołów konkursowych:

 • jako członek Komitetu do spraw wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, Ministerstwo Zdrowia, od 01.2013 r.
 • jako członek Komitetu do spraw wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, Ministerstwo Zdrowia, od 01.2013 r.

Recenzuję projekty krajowe od 03.2014 r. sporządzając oceny wniosków złożonych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Recenzuję publikacje w czasopismach krajowych dla:

 • kwartalnika Prace Instytutu Lotnictwa
 • kwartalnika CNBOP-PIB „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”
 • kwartalnika „Organizacja i kierowanie”
 • dwumiesięcznika „E-mentor”

Recenzowałem także oficjalne tłumaczenie standardu MoR© Management of Risk na język polski:

 • Zarządzanie ryzykiem: Przewodnik dla praktyków, autorzy: TSO (The Stationary Office), przekład na język polski: C. Paprocki, zamawiający: Office of Government Commerce (Wielka Brytania). Rok: 2012

Od roku 2009 wykonałem ponad 50 ekspertyz na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych oraz wystąpując w roli biegłego sądowego z zakresu zarządzania i zarządzania projektami.

POZNAJ MOJĄ DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄKorzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.