Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony A A

Experience

MY EXPERIENCE

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

adiunkt

Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, Instytut Infrastruktury Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

od lutego 2019 - nadal

dyrektor prac B+R

Od IV 2019 Członek Zarządu Studio Vector Sp. z o.o. – spółki celowej realizującej projekt badawczo-rozwojowy „Opracowanie innowacyjnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji”

od stycznia 2019 - nadal

adiunkt

Katedra Transportu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

wrzesień 2016 - styczeń 2019

zastępca prezesa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Realizacja projektu przejęcia zadań z ARR oraz upgrade SGW Oracle/KIP, nadzór nad:

 • Departamentem Administracyjno-Gospodarczym
 • Departamentem Finansowym
 • Departamentem Księgowości
 • Departamentem Wsparcia Krajowego
 • Departamentem Zarządzania Należnościami

marzec 2017 - listopad 2017

członek komitetu interesariuszy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

listopad 2013 - luty 2019

kanclerz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • wyprowadzenie uczelni z programu naprawczego,
 • restrukturyzacja organizacyjna administracji,
 • zmapowanie procesów podstawowych i administracyjnych,
 • uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • wdrożenie systemu klasy ERP,
 • wdrożenie systemu EZD,
 • wdrożenie systemów wniosków elektronicznych, kontrolingu finansowego, centralnego wydruku,
 • optymalizacja polityki zakupowej,
 • pozyskanie środków na inwestycje w wys. ponad 35 mln PLN,
 • nadzór nad kilkudziesięcioma projektami informatycznymi,
 • zmiana kultury organizacyjnej. styczeń 2013 - sierpień 2016.

członek Senatu SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Reprezentant pracowników niesamodzielnych Kolegium Zarządzania i Finansów.

wrzesień 2012 – sierpień 2016

członek rady

Fundacja Fundusz Współpracy

lipiec 2013 – czerwiec 2016

ekspert zarządzania projektami

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

od maja 2015 - nadal

członek komitetu

do spraw wyboru projektów w ramach Programu PL07 i PL13  Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

od grudnia 2012

adiunkt

Katedra Zarządzania Projektami Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i MBA:       

 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie zmianą,
 • kierowanie zespołem projektowym.

lipiec 2008 - sierpień 2016

członek

Capacity Building Group  a następnie Community of Practice on Results Based Management przy Komisji Europejskiej w Brukseli, grupy ekspertów doskonalących metodyki realizacji projektów europejskich

od  listopada 2004

współpracownik, doradca, trener

 • Najwyższą Izbą Kontroli
 • Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwem Edukacji Narodowej
 • Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwem Gospodarki
 • Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwem Sprawiedliwości
 • Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwem Infrastruktury
 • Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Ministerstwem Zdrowia
 • UNIDO (Agenda ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego)
 • KOWEZiU (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej)
 • EuroRegion Niemen
 • Urzędem Miasta Bełchatów

lipiec 2008 - sierpień 2016

READ MORE ABOUT MY PERSONAL DEVELOPMENTWe use cookies in order to provide you access to information and to all our services. They are also used to gather information regarding the use of the site and to display advertisements tailored to the user. The cookie files that we use allow for the content to be correctly displayed, analyze internet traffic, ad traffic and also to retain the session after logging in. You can disable these functions in the settings of your browser. Using our website without adjusting your cookie settings means, that those files will be saved in your device’s memory. By using our website, you consent to using cookies according to the current settings of your browser.