Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony A A

About me

DR HAB. BARTOSZ GRUCZA

Nazywam się BARTOSZ GRUCZA jestem nauczycielem akademickim SGH, trenerem, facylitatorem, negocjatorem i certyfikowanym hipnoterapeutą. Skutecznie łączę profesjonalne doświadczenia zawodowe i biznesowe z nieprzerwanym rozwojem duchowym i pomocą innym.

Pracuję w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2017 byłem zastępcą prezesa ARiMR, w latach 2013-2016 kanclerzem SGH, a w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jestem absolwentem SGH i wieloletnim pracownikiem Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórcą i wykładowcą Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Ma za sobą dziesiątki zrealizowanych projektów w trudnych środowiskach interesariuszy.

Jestem współautorem szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

READ MORE ABOUT MY EDUCATIONWe use cookies in order to provide you access to information and to all our services. They are also used to gather information regarding the use of the site and to display advertisements tailored to the user. The cookie files that we use allow for the content to be correctly displayed, analyze internet traffic, ad traffic and also to retain the session after logging in. You can disable these functions in the settings of your browser. Using our website without adjusting your cookie settings means, that those files will be saved in your device’s memory. By using our website, you consent to using cookies according to the current settings of your browser.