Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony A A

Über mich

DR HAB. BARTOSZ GRUCZA

Nazywam się BARTOSZ GRUCZA jestem nauczycielem akademickim SGH, trenerem, facylitatorem, negocjatorem i certyfikowanym hipnoterapeutą. Skutecznie łączę profesjonalne doświadczenia zawodowe i biznesowe z nieprzerwanym rozwojem duchowym i pomocą innym.

Pracuję w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2017 byłem zastępcą prezesa ARiMR, w latach 2013-2016 kanclerzem SGH, a w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jestem absolwentem SGH i wieloletnim pracownikiem Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórcą i wykładowcą Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Ma za sobą dziesiątki zrealizowanych projektów w trudnych środowiskach interesariuszy.

Jestem współautorem szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

POZNAJ MOJE WYKSZTAŁCENIECookies